- دیروز

سمند SE مدل 1395
28,700,000 تومان

- 4 هفته پیش

سمند SE مدل 1394
27,400,000 تومان

- 5 هفته پیش

سمند SE مدل 1390
18,800,000 تومان

- 1395/08/03

سمند SE
8,000,000 تومان

- 5 ساعت پیش

سمند LX EF7 مدل 1392
24,700,000 تومان

- 5 ساعت پیش

سمند LX مدل 1391
22,000,000 تومان